You can sponsor this page

Etheostoma juliae Meek, 1891

Yoke darter
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Etheostoma juliae (Yoke darter)
Etheostoma juliae
Picture by The Native Fish Conservancy

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes (gen., sp.) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

กลุ่มปลาที่มีครีบคู่ แผ่แบนออกได้ลักษณะคล้ายพัด > Perciformes (Perch-likes) > Percidae (Perches) > Etheostomatinae
Etymology: Etheostoma: Greek, etheo = to strain + Greek, stoma = mouth; Rafinesque said "various mouths", but Jordan and Evermann suggest the name might have been intended as "Heterostoma (Ref. 45335).  More on author: Meek.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; น้ำจืด กลุ่มสัตว์หน้าดิน,กลุ่มสัตว์พื้นท้องน้ำ.   Subtropical; 38°N - 33°N

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

North America: found only in White River drainage (excluding Black River system) in southern Missouri and northern Arkansas, USA.

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm 3.2  range ? - ? cm
Max length : 7.8 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 5723); common length : 4.8 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 12193); อายุสูงสุดที่ได้รายงาน: 3 ปี (Ref. 7043)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 11 - 12; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11-12; เงี่ยงครีบก้น 2; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 7 - 8; สัตว์มีกระดูกสันหลัง: 35 - 36

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Occur in clear, fast, rocky riffles of creeks and small to medium rivers (Ref. 5723). Spawn in batches (Ref. 36980). Distinct pairing during breeding (Ref. 36980).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Breeding pairs were observed on gravel patches behind rocks in 30-60 cm of water. The following account of mating behaviour comes from (Ref. 36980): 'In a typical behavior pattern, 5-10 males were observed following a gravid female..Once the female had selected a suitable spawning site, she would dig head first into the gravel with violent thrashing movements. After two or three attempts, females usually became half buried in the gravel with only head and pectoral fins exposed. During this activity attending males began making rapid darting movements around the female. The attending males moved closer to the buried female until one male, usually the largest, positioned himself beside or over her. Occasionally an even larger male would enter an area and replace the attendant male. After a male had remained with a buried female for a few minutes, he began to aggressively defend a territory. Other males that came within about 20 cm of the female were quickly chased away. In the absence of other males, the attendant male began courtship behavior by darting rapidly around the female, nudging her with his snout and perching along side or on top of her. Courtship lasted up to 30 min. Then the female began a series of rapid quivering movements followed by, or concurrent with, trembling movements by the male. It was assumed that the rapid vibrating movements of the female and male, lasting about 5 sec., indicated deposition of eggs and release of sperm. A female remained buried in the same spot during a series of 3-5 quiverings over a period of nearly 5 min. About 10 min after spawning, both fish moved away from the nest and egg guarding was not observed by either sex.' Eggs are buried under small gravel and pebbles (Ref. 36980).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน | ผู้ร่วมมือ

Page, L.M. and B.M. Burr, 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p. (Ref. 5723)

IUCN Red List Status (Ref. 120744)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 16 December 2011

CITES (Ref. 115941)

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

FAO(Publication : search) | FishSource |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศต่างๆ
พื้นที่จำแนกตาม FAO
ระบบนิเวศหลายระบบ
การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ
การแนะนำ
Stocks
นิเวศวิทยา
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
การบริโภคอาหาร
อาหารสำหรับสัตว์น้ำแต่ละตัว
ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates of some properties based on models

Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 0.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00501 (0.00202 - 0.01242), b=3.14 (2.92 - 3.36), in cm Total Length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.3   ±0.5 se; Based on size and trophs of closest relatives
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 69278):  ความสูง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 เดือน (K=0.40-0.99; tm=1; tmax=3; Fec=800).
Vulnerability (Ref. 59153):  Low vulnerability (14 of 100) .